Jak powinny wyglądać prawidłowo zaprojektowane schody wewnętrzne?

Dowiedz się, gdzie kupić schody drewniane ze spocznikiem, wejdź na www.oknostol.com.pl.

Wewnętrzne schody muszą być nie tylko wytrzymałe i efektowne, ale też muszą być nade wszystko bezpieczne oraz praktyczne podczas użytkowania. W czasie planowania domu lub mieszkania należy tym samym uwzględnić obowiązujące przepisy opisujące to, jakie normy techniczne muszą bezwzględnie spełniać takie schody.

Gdzie znaleźć obowiązujące normy dotyczące schodów wewnętrznych?

Bez znaczenia, czy według projektu chcemy zbudować wewnętrzne schody szklane, betonowe lub drewniane, ich konstrukcja powinna spełniać wskazane w przepisach normy. Instrukcje traktujące o tym, jak powinny wyglądać prawidłowo wykonane schody, zostały przytoczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym rozporządzeniu dostępne są informacje o rozmiarach stopni i spoczników, całkowitej liczbie schodów w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Rekomendowana szerokość oraz wysokość schodów – norma

Jeśli chcemy zbudować w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary muszą umożliwiać komfortowe korzystanie z nich przez każdego z lokatorów – również przez osoby starsze, osoby mające problemy z mobilnością i dzieci. Według przepisów przytoczonego uprzednio rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Rekomendujemy jednakże uwzględnić to, iż najbardziej optymalne są stopnie o wysokości w granicach 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależna jest od ich wysokości, a wylicza się ją wedle przytoczonej w dokumencie formuły.

Przepisy wyznaczają też minimalną szerokość użytkową biegu – to nie mniej niż 80 cm, jakkolwiek uznaje się, iż bardziej komfortowe w eksploatacji są schody o szerokości co najmniej 100 cm. Szerokość spocznika, a więc platformy pomiędzy biegami, winna natomiast wynosić co najmniej 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich liczba możliwa do zaprojektowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednakże m.in. budowli w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, a także mieszkań dwupoziomowych.

Warunki techniczne dla schodów wachlarzowych, spiralnych oraz zabiegowych

Prawo definiuje także wymiary schodów wachlarzowych, a więc takich, w których bieg tworzy łuk, a szczeble są w kształcie trapezów. Takie schody są niezwykle efektowne, a gdy będą poprawnie zaprojektowane, to także są komfortowe. W tym wypadku szerokość stopni winna wynosić co najmniej 25 cm – to umożliwi bezpieczne ich pokonywanie.

Przepisy prawa wyszczególniają też parametry, jakie muszą posiadać schody kręcone (spiralne) oraz zabiegowe. Dla przypomnienia – schody zabiegowe to schody zmieniające kierunek, lecz nie posiadają one spocznika. Tymczasem schody kręcone są wznoszone na planie kręgu. Jakie wymiary muszą mieć wygodne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, że szerokość ich stopni winna wynosić minimum 25 cm i należy ją zapewnić w dystansie nie większym niż 0,4 m od poręczy zewnętrznej balustrady. Podobne parametry należy zagwarantować schodom kręconym, lecz w tym wypadku odległość liczy się od słupa stanowiącego centralną konstrukcją schodów.

Nasze dane teleadresowe:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]