Funt – jego aktualny kurs i historyczne przeliczniki poznasz online

Na https://topfx.pl/kurs-wymiany-gbp znajdziesz więcej informacji o funt kurs.

Funt brytyjski, którego właściwą nazwą jest funt szterling, to jedna z najsilniejszych walut świata. Mimo przynależności pierwotnie do struktur Wspólnoty Europejskiej a potem Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie weszła do strefy euro i utrzymała swoją historyczną walutę.

Funt szterling po Brexicie

W wyniku decyzji o Brexicie, który był procesem trwającym ponad cztery lata, cena funta względem euro i dolara dostrzegalnie spadła. Wiązało się to między innymi z ogłoszeniem przez duże podmioty, w tym instytucje finansowe, rezygnacji z rynku brytyjskiego, co zagrażało zmniejszeniem się ilości zatrudnianych pracowników, a co za tym idzie też spadkiem wpływów do PKB. Odpracowywanie wyraźnego spadku kursu funta szterlinga z połowy 2016 r. odbywa się stosunkowo powoli i przy całkiem zauważalnych skokach wartości waluty. Dodatkową komplikacją w tym procesie stała się recesja z 2020 r. spowodowana długim zamknięciem angielskiej gospodarki z powodu pandemii koronawirusa COVID-19. Warto jednakże odnotować, iż funt brytyjski to bardzo mocny pieniądz, będący w obiegu w Królestwie Brytyjskim już od dziewięciu stuleci, który w samym tylko ubiegłym wieku podźwignął się po znacznych spadkach wywołanych zarzuceniem powiązania funta ze złotem, dewaluacji z 1949 r. oraz głośnym ataku spekulantów walutowych z 1992 r.

Analizy kursu funta są na stronie kantoru online

Funt brytyjski jest dla Polaków ważną walutą, w której w dalszym ciągu ochoczo inwestują swoje finanse. Jest tak głównie w związku z tym, iż pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dziesiątki tysięcy zatrudnionych tam rodaków nie planuje wrócić do kraju i bezustannie wspiera finansowo swoich krewnych w Polsce. Aktualnym kursem funta brytyjskiego interesuje się wobec tego znaczna grupa Polaków. Poszukują oni przede wszystkim przejrzystych informacji nie tylko o przeliczniku tej waluty na złotówki lub euro, ale nierzadko również analiz historycznych sięgających nawet dziesięciu lat wstecz. Takie dane znajdują się m.in. na stronie kantoru online, który uaktualnia kurs w odstępach co kilka sekund. Dostęp do najświeższych informacji umożliwia też czujnym inwestorom dokonywać wymiany waluty po najlepszym kursie.