Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych 40 euro? Wejdź na https://flobo.io/generator-not/.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo prędzej czy później styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie czy wykorzystać jako jeden z etapów procedury windykacyjnej?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Wypada jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. W końcu zwłoka we wniesienia należności za fakturę może być kwestią jednorazowego przeoczenia bądź przejściowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych – gdzie szukać?

W chwili, gdy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Zainteresowanym polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]