Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Tutaj znajdziesz więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie patrzy na to czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak pojawienia się na rachunku należności w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy nieraz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za sprzedane towary czy też wykonane usługi. Gdy to zdarza się coraz częściej, nawet dobrze prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w terminie i w efekcie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył wraz z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na względzie przytoczony wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, lecz muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie opisanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe odradzają biznesom metodę kasową?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest po prostu kwestia regularnego pilnowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Z kolei już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie należności przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]