Badania operatorów – kilka przydatnych informacji

Na http://www.testybielsko.pl zlecisz badania operatorów Bielsko Biała.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się ze żmudną i niezwykle wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze rodzinne relacje. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują również zastosowanie między innymi w czasie określania zdolności do pracy osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czy trzeba się ich bać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się znacznie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji i testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość oraz dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe mają największe znaczenie w wypadku osób zamierzających zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy dana osoba będzie potrafiła w odpowiednio szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają również predyspozycje do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu oraz widzenia steroskopowego. Wszystko to ma w przypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać wyłącznie psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest odbycie studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić prawo do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]