Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Na www.badaniabielsko.pl sprawdzisz, kto oferuje badania operatorów Bielsko Biała.

Do pracy w różnego rodzaju profesjach niezbędne są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je ma, przeprowadza się specjalistyczne testy. By je wykonać, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu wpływa rodzaj profesji, w jakiej chce pracować badany. Inne testy wykonywane są dla sędziów, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak nietrudno się domyślić, te ostatnie badania okazują się zlecane dużo częściej. Dobrze więc powiedzieć parę zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich specyfikę oraz jakie zdolności okazują się podczas nich sprawdzane.

Zasady badań operatorów

Terminy przeprowadzania i rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co trzy albo cztery lata, z wyjątkiem kandydatów po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co 24 miesiące. Warto przy tym nie zapominać, że wygląd badań może zostać zmodyfikowany, jeśli wykonujący je specjalista uzna, iż niezbędne są inne testy albo poszczególne elementy są w danym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające najczęściej postać papierowego testu oraz test badający inteligencję. Następnie wykonywane są badania na refleks, opierające się zazwyczaj na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania możliwości percepcji odległości i wzorku – te ostatnie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]