Dlaczego badania wysokościowe są takie ważne

Jeżeli potrzebujesz zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała, wejdź na www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma za dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się tylko odkrywaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy ocenianiu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są między innymi w stosunku do osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe w zasadzie w niczym nie różnią się od tych, jakie przechodzą kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy temperamentu, osobowościowe, inteligencji. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak wirometr, aparat krzyżowy i stereometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Zatajanie informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak umiejętności, jak i wiedzę do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich noszenia zadecydował okulista.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]