Masz problem z wilgotnymi murami? Wynajmij ekspertów od osuszania ścian

Nawet gdy obiekt budowlany stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo nisko, niewykluczone jest zagrożenie, iż z biegiem czasu mury będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć także bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a czasem pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo na skutek niepoprawnie wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie domu – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie ścian nie znaczy od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba rozpocząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak toalety, niewietrzone piwnice i kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest często następstwem przecieków z nieszczelnego dachu bądź tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i mury budynków lub gdy doszło do podtopienia w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Eksperci, którzy posiadają szerokie kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od analizy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to bazę do określenia adekwatnych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki puchną i wykruszają się, a na ścianach tworzą się plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez ściany. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda wspina się wysoko – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to często, przede wszystkim w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając izolację poziomą murów, która wstrzyma wznoszenie się wody ku górze. Następnym krokiem, oczywiście po właściwym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie fundamentów polega nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem profesjonalnej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej czy papy termozgrzewalnej, a następnie nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Często potrzebne będzie także odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budynków, jak przepusty rur, dylatacje i ściany żelbetowe.