Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Dowiedz się więcej o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Za sprawą otwarcia się Polski na firmy z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń sporządzają tysiące specjalistycznych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Mimo, że w sieci nietrudno wyszukać bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez lata nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest nierzadko obligatoryjne, np. jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Okoliczności determinujące ostateczny koszt tłumaczenia

Ostateczną cenę tłumaczenia tekstu determinują poniższe czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest generalnie o kilkanaście procent tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, holenderski) czy romańskich (portugalski, włoski) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia lub poruszane w tekście zagadnienia. Przekład umów handlowych, prac naukowych bądź dysertacji medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej branży, ale również odpowiednią wiedzę, aby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niedopuszczalnych błędów.
4. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy przygotować portfel na większy wydatek.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy wydatek?

Warto nadmienić, iż tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo paszport czy świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie przypisuje mu niepowtarzalny numer oraz oznacza czy przekład wykonany był z kopii, oryginału bądź odpisu. Tłumacze przysięgli z reguły mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku nieodzowności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]