Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Ubiegłe lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również duża część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia zatrudnienia czy też nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Ukrainy, Białorusi bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, by pracować w tym zawodzie, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]