Ważne badania wysokościowe

Pragniesz poznać więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko? Skieruj się na www.testypsychologiczne.com.pl.

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej trzy metry nad podłogą bądź ziemią. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak wyglądają te badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi odbywać się z używaniem odpowiednich zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy tego typu nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, narzekające na zaburzenia równowagi czy mające problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc kompleksowa diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem) oraz neurologii. Badania wykonuje się poddając badanego prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W czasie badań można również wykryć problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokości, poddanie się im jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba obawiać się, iż konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, ponieważ istnieje możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że w trakcie pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyły 50 lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im rokrocznie.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]